Intresseanmälan
lägenheter

Skicka intresseanmälan för lägenheter

(Intresseanmälan ligger bara kvar i 12 månader, därefter får ni skicka in ny anmälan om fortsatt intresse finns.)

Namn *

Telefon *

E-post *

Ålder

Postadress och ort

Postnummer

Arbetar

Studerar

Arbetsgivare

Årsinkomst

Civilstånd

Nuvarande bostad

Om annat är valt, ange bostadsform här

Övriga boende i lägenheten

Antal

Ålder

Önskad lägenhet 1:a val - antal r o k.

Önskad lägenhet 2:a val - antal r o k.

Önskat våningsplan 1:a val

Önskat våningsplan 2:a val

Datum för önskad inflyttning och övrig information

Jag accepterar att ni tar kreditupplysning